Rektor Adam Koseski Honorowym Obywatelem Pułtuska

19 września - Rektor Adam Koseski Honorowym Obywatelem Pułtuska

13 images

19 stycznia 2004 - spotkanie wigiline pułtuskiej Platformy

Zobacz kto komu w styczniu 2004 roku składał życzenia na spotkaniu Platformy

20 images