12 października - Dzień Edukacji Narodowej w SOS-W